Lastensuojelun palvelut, työnohjaus, psykoterapia ja koulutukset

Erityisyksikkö

Tukikohta Kouvola

Erityisyksikkö Tukikohta Kouvola on seitsemänpaikkainen tukikohta. Asiakkainamme ovat 8-18-vuotiaat lapset ja nuoret, sekä heidän perheensä, sijoitettuna tai avohuollon tukitoimena.

Erityisosaamistamme ovat traumatietoisuus ja DDP- lähestymistapa. Toimintamme viitekehyksenä on DDP- työnote. DDP (Dyadic Development Psychotherapy) on vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia. DDP on toimiva lähestymistapa lapsille, jotka ovat kokeneet vakavia puutteita varhaisessa vuorovaikutuksessa ja turvallisuudentunteen kehittymisessä. Jokaisella lastensuojelussa olevalla lapsella on taustallaan jokin traumaattinen kokemus. Kiintymystraumasta kärsivillä lapsilla on usein monenlaisia käytökseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Olemme kehittäneet viitekehystä vastaamaan lastensuojelun haasteisiin yhteistyössä ammattitaitoisen työryhmämme ja DDP-terapeuttien kanssa.  Kiintymyskeskeinen kasvatus ja hoidollinen työskentely ovat erityisyksiköiden arjen perusta.

Huolta pitävän aikuisen ymmärryksen ja tiedon lisääminen korjaavan kiintymyssuhteen merkityksestä kehitykseen on erittäin tärkeää.  Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti DDP-koulutuksellisiin työnohjauksiin ja muihin traumatietoisuutta lisääviin koulutuksiin.

Erityisyksikkö

Tukikohta Kouvola

Sippolankatu 9 C 28
45150 Kouvola

Vastaava johtaja

Piia Jämsä

045 235 8030
piia.jamsa@meiantukitiimi.fi

Tukikohta Kouvola

Ohjaajat

045 235 8031

Meiän Tukitiimin erityisosaamista on ymmärrys psykiatrisista häiriöistä, neuropsykiatrisista haasteista ja kiintymyssuhdetraumasta. Kiintymyskeskeinen kasvatus, toiminnallisuus ja hoidollinen työskentely ovat arjen perusta. Henkilökuntamme on traumainformoituja ja osallistuvat säännöllisiin trauma- ja kiintymyskeskeisiin työnohjauksiin ja koulutuksiin.