Meiän Tukitiimi Oy logo

Meiän Tukitiimi Oy

TUKIPALVELUT

Voidakseen hyvin lapsi tarvitsee lämpimän, hyväntahtoisen auktoriteetin ja iän mukaiset säännöt.

Erityisosaamistamme on kiintymyskeskeinen ja hoidollinen arki.
Kasvatuksen ja hoidon linjaukset pohjautuvat DDP-terapiaan.
Koulutamme henkilökuntamme trauman ymmärtämiseen ja DDP-perusteisiin.

Avopalvelut

Kouvola

Myllykoski

Yhteystiedot

PAIKKATIEDUSTELUT

PAIKKATIEDUSTELUT

Työntekijöillämme on sotealan tutkinto, psykiatrian osaamista sekä kokemusta traumatisoituneiden sijoitettujen lasten kuntouttamisesta.
Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti ymmärtämään traumaa ja käyttämään työssään kiintymyskeskeistä asennetta.

TOIMITUSJOHTAJA
Ullamari Kokko
040 536 2730
ullamari.kokko@meiantukitiimi.fi

KEHITYSJOHTAJA
Hanne Sainpalo
045 178 2662
hanne.sainpalo@meiantukitiimi.fi

TOIMITUSJOHTAJA
Ullamari Kokko
040 536 2730
ullamari.kokko@meiantukitiimi.fi

KEHITYSJOHTAJA
Hanne Sainpalo
045 178 2662
hanne.sainpalo@meiantukitiimi.fi

Työntekijöillämme on sotealan tutkinto, psykiatrian osaamista sekä kokemusta traumatisoituneiden sijoitettujen lasten kuntouttamisesta.
Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti ymmärtämään traumaa ja käyttämään työssään kiintymyskeskeistä asennetta.

LASTENSUOJELUN AVOPALVELUT

  • Ammatillinen tukihenkilötyö

  • Tehostettu perhetyö

  • Perhearviointi

  • Lastensuojelun edunvalvonta

  • Koulutukset ja työohjaukset

  • Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia

ERITYISYKSIKÖT

ERITYISYKSIKÖT

Erityisyksiköt ovat seitsemän paikkaisia tukikohtia.
Asiakkainamme ovat 8-18-vuotiaat lapset ja nuoret, sekä heidän perheensä,
sijoitettuna tai avohuollon tukitoimena

TUKIKOHTA KOUVOLA

Erityisyksikkö Tukikohta Kouvola:
Sippolankatu 9 C 28
45150 Kouvola

VASTAAVA JOHTAJA
Piia Jämsä
045 235 8030

OHJAAJAT
045 235 8031

TUKIKOHTA MYLLYKOSKI

Erityisyksikkö Tukikohta Myllykoski:
Kurkimäentie 3
48600 Myllykoski

VASTAAVA JOHTAJA
Hanna Hölttä
045 359 0500

OHJAAJAT
045 809 6855

ERITYISOSAAMINEN

  • Meiän Tukitiimin erityisosaamista on ymmärrys psykiatrisista häiriöistä, neuropsykiatrisista haasteista ja kiintymyssuhdetraumasta.Kiintymyskeskeinen kasvatus, toiminnallisuus ja hoidollinen työskentely ovat arjen perusta. Henkilökuntamme on traumainformoituja ja osallistuvat säännöllisiin trauma- ja kiintymyskeskeisiin työnohjauksiin ja koulutuksiin.  
  • Yksikössämme tausta-ajatuksena on DDP-työnote. DDP:n (Dyadic development psychotherapy), suomeksi vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia.
  • DDP on toimiva lähestymistapa lapsille, jotka ovat kokeneet vakavia puutteita varhaisessa vuorovaikutuksessa ja turvallisuudentunteen kehittymisessä. Olemme kehittäneet viitekehystä lastensuojelun sijaishuoltoon yhteistyössä ammattitaitoisen työryhmämme ja DDP-terapeuttityönohjaajamme kanssa.  
  • Jokaisella lastensuojelussa olevalla lapsella on taustallaan jokin traumaattinen kokemus, esim. vanhemman hylkääminen, hoidon laiminlyöminen, emotionaalinen turvattomuus tai puutteelliset rajat.  Kiintymyssuhdetraumoista kärsivillä lapsilla voi olla monenlaisia käytökseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Aikuisten ymmärryksen ja tiedon lisääminen näiden lasten ongelmista ja kiintymyssuhteen merkityksestä kehitykseen on erittäin tärkeää, jotta lapset tulevat kohdatuiksi tarpeitaan vastaavalla tavalla.  

 

YHTEYSTIEDOT

Paikkatiedustelut sekä lastensuojelun palvelut

Kauppamiehenkatu 3
45100 Kouvola

TOIMITUSJOHTAJA
Ullamari Kokko
040 536 2730
ullamari.kokko(a)meiantukitiimi.fi

KEHITYSJOHTAJA
Hanne Sainpalo
045 178 2662
hanne.sainpalo(a)meiantukitiimi.fi

Erityisyksikkö tukikohta Kouvola

Sippolankatu 9C 28
45150 Kouvola

VASTAAVA JOHTAJA
Piia Jämsä
045 235 8030
piia.jamsa(a)meiantukitiimi.fi

OHJAAJAT
045 235 8031

Paikkatiedustelut sekä lastensuojelun palvelut

Kauppamiehenkatu 3
45100 Kouvola

VASTAAVA JOHTAJA
Hanna Hölttä
045 359 0500
hanna.holtta(a)meiantukitiimi.fi

OHJAAJAT
045 809 6855